Omaisuudenhoidon arvoinnovaatiot edellyttävät kumppanuuksia