Bitcoinin valoisa tulevaisuus: Hyvän arvon säilyttäjän ominaisuudet (2/4)

Bitcoinin valoisa tulevaisuus: Hyvän arvon säilyttäjän ominaisuudet (2/4)

Arvon säilyttäjien kilpaillessa keskenään, arvon säilyttäjän erityiset ominaisuudet tekevät mahdolliseksi sen, että hyvä arvon säilyttäjä kykenee ajamaan toisen ulos markkinoilta rajahyötyjen ja -kustannusten perusteella. Tämän kehityksen myötä  paremman arvon säilyttäjän kysyntä kasvaa ajan myötä. Vaikka monia hyödykkeitä on käytetty arvon säilyttäjinä tai ”esirahoina”, tietyistä ominaisuuksista on tullut erityisen kysyttyjä ja näillä ominaisuuksilla varustetut hyödykkeet ajoivat kilpailijat ulos markkinoilta. Ihanteellinen arvon säilyttäjä on:

  • Kestävä: hyödyke ei saa olla helposti pilaantuva tai helposti tuhottava. Tästä syystä vehnä ei ole ihanteellinen arvon säilyttäjä
  • Kannettava: hyödykkeen on oltava helposti kuljetettavissa ja varastoitavissa, jotta sen voi pitää turvassa katoamiselta tai varkauksilta ja helpottaa kaupankäyntiä pitkillä välimatkoilla. Täten lehmä vähemmän ihanteellinen kuin kultainen rannekoru.
  • Vaihdettava: hyödykkeen tietyn esiintymän tulisi olla vaihdettavissa toiseen yhtä suuressa määrin. Ilman vaihdettavuutta kohtaanto- eli tarpeiden samanaikaisuuden puuttumisen ongelmaa ei voida ratkaista. Täten kulta on timantteja parempi, sillä timantit ovat muodoltaan ja laadultaan epätasaisia.
  • Todennettava: hyödykkeen on oltava helppoa tunnistaa ja todentaa aidoksi. Helppo todennettavuus lisää hyödykkeen vastaanottajan luottamusta kauppaan ja lisää kaupan toteutumisen todennäköisyyttä.
  • Jaettava: hyödykkeen on oltava helppojakoinen. Vaikka täällä ominaisuudella ei ollut varhaisissa yhteiskunnissa, kun kaupankäynti oli harvinaista, merkitystä, siitä tuli entistä tärkeämpää kaupankäynnin kukoistaessa ja vaihdettujen määrien pienentyessä ja täsmentyessä.
  • Niukka: Nick Szabo on sanonut, että rahahyödykkeen on oltava ”unohtumattoman kallista”. Toisin sanoen, hyödykettä ei saa olla runsaasti eikä sitä saa olla helppoa määrällisesti hankkia tai tuottaa. Niukkuus on ehkä arvon säilyttäjän tärkein ominaisuus, koska se koskettaa ihmisen synnynnäistä halua kerätä sitä, mikä on harvinaista. Tämä on arvon säilyttäjän alkuperäinen arvon lähde.
  • Vakiintunut historia: mitä kauemmin yhteiskunta pitää hyödykettä arvokkaana, sitä enemmän ihmiset haluavat käyttää sitä arvon säilyttäjänä. Pitkäaikaista arvon säilyttäjää on vaikea korvata uudella tulokkaalla ellei kyse ole valloituksen voimasta tai uusista tulijoista, joille on annettu merkittävää etua edellä mainittujen ominaisuuksien suhteen.
  • Sensuurinkestävä: uusi ominaisuus, josta on tullut entistä tärkeämpi nykyaikaisessa digitaloudessamme, digitaalisessa yhteiskunnassa, jossa vallitsee kattava valvonta, on sensuurin eli ennakkovalvonnan kestävyys. Eli kuinka vaikeaa ulkopuolisen, kuten yrityksen tai valtion, on estää hyödykkeen omistajaa pitämästä ja käyttämästä hyödykettä. Sensuurin kestävät hyödykkeet ovat ihanteellisia niille, jotka elävät sellaisten järjestelmien alaisuudessa, jotka pyrkivät valvomaan pääomien liikettä tai jotka kieltävät erilaiset rauhanomaisen kaupan muodot.

Alla oleva taulukko luokittelee Bitcoinin, kullan ja valtioiden liikkeeseen laskeman rahan (kuten dollarit) yllä esiteltyjen ominaisuuksien suhteen. Lisäksi tarkastelen vielä kutakin ominaisuutta vielä erikseen:

Kestävyys

Kulta on kestävyyden kiistaton kuningas. Suurin osa louhitusta tai lyödystä kullasta, mukaan luettuna faaraoiden kulta, on edelleen olemassa ja on todennäköisesti käytettävissä seuraavat tuhat vuotta tästä hetkestä. Antiikissa käytetyillä kultakolikoilla on edelleen merkittävää arvoa. Fiat- eli lupauksiin perustuva valuutta ja bitcoinit ovat pohjimmiltaan digitaalisia tietueita, jotka voivat saada fyysisen muodon (kuten setelistönä). Näin ollen rahahyödykkeen fyysinen ilmentymä ei ole tarkastelemisen arvoista (koska rikkoutunut dollari voidaan vaihtaa uuteen), vaan olennaista on setelit liikkeeseen laskeneen instituution kestävyys. Fiat-valuuttojen tapauksessa monet valtiot ja niiden valuutat ovat tulleet ja menneet vuosisatojen kuluessa. Weimarin tasavallan aikaisilla Papiermarkeilla, Rentenmarkoilla ja Reichsmarkoilla ei ole enää arvoa, koska näitä liikkeeseen laskenutta tahoa ei ole enää olemassa. Jos historia on oppaamme, olisi hölmöä pitää luottamukseen perustuvaa fiat-valuuttaa kestävänä pitkällä aikavälillä. Yhdysvaltain dollari ja Englannin punta ovat tässä suhteessa poikkeuksellisia valuuttoja. Bitcoineja, joita ei yksikään keskitetty taho laske liikkeelle, voidaan pitää kestävinä niin kauan kuin niitä turvaava verkko on olemassa. Koska Bitcoin on vielä lapsen kengissä, on liian aikaista tehdä vahvoja päätelmiä Bitcoinin kestävyydestä. On kuitenkin rohkaisevia merkkejä siitä, että Bitcoin on siihen kohdistuneiden kansallisten sääntely-yritysten ja toistuvien hakkerointipyrkimyksienkin jälkeenkin edelleen hengissä, Bitcoin-verkko toimii, ja Bitcoin-verkko on todistanut ”antihaurautensa”.

Siirrettävyys

Bitcoinit ovat kaikkein helpoimmin siirrettävä arvon säilyttäjä ihmiskunnan historiassa. Yksityisiä avaimia, jotka edustavat satoja miljoonia dollareita, voidaan tallentaa pienelle USB-tikulle ja kantaa helposti mukana mihin tahansa päin maailmaa. Lisäksi yhtä suuria summia voidaan siirtää ihmisten välillä maan ääriin lähes välittömästi. Fiat-valuutat ovat pohjimmiltaan digitaalisia, joten ne ovat myös erittäin helposti siirrettäviä. Viranomaismääräykset ja pääomaliikkeiden valvonta ovat kuitenkin johtaneet siihen, että suuret arvonsiirrot vievät yleensä päiviä tai eivät välttämättä ole lainkaan mahdollisia. Käteisvarojen avulla voidaan välttää pääomaliikkeiden valvontaa, mutta täten käteisen varastoinnin riskeistä ja kuljetuskustannuksista tulee merkittäviä. Kulta, joka on fyysistä ja hyvin tiheää ainetta, on ylivoimaisesti vaikeimmin mukavana kannettavaa. Ei siis ihme, että suurinta osaa kultaharkoista ei koskaan kuljeteta mihinkään. Tavallisesti kultaharkon omistusoikeus, siirtyy ostajan ja myyjän välillä sen sijaan että kultaharkkoa siirrettäisiin paikasta toiseen. Fyysisen kullan siirtäminen suurten etäisyyksien päähän on kallista, riskialtista ja aikaa vievää.

Vaihdettavuus

Kulta on vaihtokelpoisuuden mitta. Sulatettua kultaunssia on käytännössä mahdotonta erottaa muista kultaunsseista, ja kullalla on aina käyty tällä tavoin kauppaa markkinoilla. Fiat-valuutat ovat tätä vastoin vaihdettavissa vain siinä määrin kuin niitä liikkeeseen laskevat tahot antavat niiden olla. Vaikka voi olla niin, että fiat-setelit ovat kauppiaan näkökulmasta yleensä keskenään vaihdettavissa, niin tietyissä tapauksissa suuria seteleitä saatetaan käsitellä eri tavoin kuin pieniä seteleitä. Esimerkiksi Intian hallitus, joka yritti puuttua Intian harmaaseen talouteen, poisti täysin käytöstä 500 ja 1000 rupian setelit. Intiassa 500 ja 1000 rupian seteleiden poistaminen käytöstä ja niiden arvon poistaminen johti siihen, että näillä seteleillä käytiin vaihdantaa nimellisarvoa alemmalla hinnalla, joten ne eivät enää todellisuudessa olleet keskenään vaihtokelpoisia alemman nimellisarvon setelisisaruksiinsa nähden. Bitcoinit ovat vaihdettavissa keskenään verkon tasolla. Tämä tarkoittaa, että jokaista bitcoinia käsitellään samalla tavalla Bitcoin-verkossa. Koska bitcoinit ovat kuitenkin jäljitettävissä lohkoketjussa, tietty bitcoin voi vahingoittua tai pilaantua jos sitä käytetään laittomaan kauppaan ja kukaan ei voi pakottaa kauppiaita tai pörssejä hyväksymään tällaisia tahrattuja bitcoineja. Bitcoinien ei voida katsoa olevan yhtä vaihtokelpoista kuin kullan, jollei Bitcoinin verkkoprotokollan yksityisyyttä ja nimettömyyttä ei paranneta.

Todennettavuus

Käytännöllisesti katsoen sekä fiat-valuuttojen että kullan aitous on melko helppoa varmistaa. Siitä huolimatta, että seteleissä on ominaisuuksia väärentämisen estämiseksi , kansallisvaltioita ja niiden kansalaisia on edelleen mahdollista huijata väärennetyillä seteleillä. Kulta ei myöskään ole immuuni väärennöksille. Ammattimaiset rikolliset ovat käyttäneet kullattua volframia kultasijoittajien pettämiseksi. Bitcoinit voidaan puolestaan tarkistaa matemaattisella varmuudella. Kryptografisia allekirjoituksia käyttämällä bitcoinin omistaja voi julkisesti todistaa omistavansa bitcoinit, jotka hän sanoo omistavansa.

Jaettavuus

Bitcoinit voidaan jakaa 100 miljoonaan bitcoinin osaan ja välittää äärettömän pienissä määrissä (verkon käyttömaksut voivat kuitenkin tehdä pienten määrien siirtämisestä kannattamatonta). Fiat-valuutat ovat tyypillisesti jaettavissa vaihtorahaksi, jolla on vähän ostovoimaa, joten fiat-valuutat ovat käytännössä tarpeeksi jaettavissa. Kultaa, vaikka se on fyysisesti jaettavissa, on vaikea käyttää, kun se jaetaan riittävän pieneen määrään, jotta se olisi hyödyllinen alemman arvon päivittäiseen kaupankäyntiin.

Niukkuus

Ominaisuus, joka erottaa Bitcoinin selkeimmin fiat-valuutoista ja kullasta, on sen ennalta määrätty niukkuus. Bitcoineja luodaan suunnitelman mukaan korkeintaan 21 miljoonaa kappaletta. Tämä antaa bitcoinien omistajalle tunnetun prosessiosuuden kaikesta mahdollisesta tarjonnasta. Esimerkiksi 10 bitcoinin omistaja tietäisi, että korkeintaan 2,1 miljoonalla ihmisellä (alle 0,03% maailman väestöstä) voi koskaan olla yhtä paljon bitcoineja hallussaan kuin hänellä on. Kulta, joka on ollut melko niukkaa läpi historian, ei ole immuuni tarjonnan lisääntymiselle. Kullan tarjonta lisääntyy dramaattisesti, jos uudesta kullan louhinnan tai hankinnan keinosta tulee milloin tahansa taloudellista (esimerkiksi meri- tai asteroidilouhinta). Lopuksi, fiat-valuutat, vaikka ne ovat suhteellisen uusi keksintö historiassa, ovat osoittautuneet alttiiksi jatkuvalle tarjonnan kasvulle. Kansakunnat ovat toistuvasti osoittaneet haluavansa kasvattaa rahan tarjontaa lyhyen aikavälin poliittisten ongelmien ratkaisemiksesi. Valtioiden inflaatiopyrkimykset kaikkialla maailmassa johtavat siihen, että fiat-valuutan omistajan säästöt pienenevät ajan mittaan. Hallitusten inflaatio suuntaukset kaikkialla maailmassa jättävät Fiat-valuutan omistajalle sen todennäköisyyden, että niiden säästöt pienentävät ajan mittaan.

Vakiintunut historia

Millään muulla rahahyödykkeellä ei ole yhtä pitkää ja rikasta historiaa kuin kullalla, jota on arvostettu, niin kauan kuin inhimillinen sivistys on ollut olemassa. Muinaisina aikoina lyötyjen kultakolikoiden arvo on edelleen verrattain suuri. Samaa ei voida sanoa fiat-valuutoista, jotka ovat suhteellisen tuore poikkeama historiaan. Alusta alkaen fiat-valuutoilla on ollut lähes yleismaailmallinen taipumus ajautua lopulta arvottomiksi. Inflaation käyttö salakavalana keinona kansalaisten näkymättömäksi verottamiseksi on ollut niin suuri houkutus, että vain muutamat valtiot ovat voineet vastustaa sitä. Jos – 1900-luvulla fiat-rahat hallitsivat globaalia rahapoliittista järjestelmää – niin tämä auttoi vahvistamaan mitään taloudellista tosiseikkaa, niin se on se, että fiat-rahan ei voi luottaa säilyttävän arvoaan pitkällä tai edes keskipitkällä aikavälillä. Lyhyestä olemassaolostaan huolimatta Bitcoin on ollut tarpeeksi kyvykäs kestämään markkinoiden koettelemukset, joten on hyvinkin mahdollista, että se ei katoa kovinkaan pian arvossa pidettynä omaisuuseränä. Lisäksi Lindy-ilmiö viittaa siihen, että mitä kauemmin Bitcoin on olemassa, sitä suurempi yhteiskunnan luottamus on siihen, että se jatkaa olemassaoloaan myös kauas tulevaisuuteen. Toisin sanoen uuden rahahyödykkeen nauttima yhteiskunnallinen luottamus on luonteeltaan asymptoottista, kuten seuraavassa kaaviossa asiaa havainnollistetaan:

Jos Bitcoin on olemassa kaksikymmentä vuotta, on olemassa lähes yleismaailmallinen luottamus siihen, että se on ikuisesti saatavilla, aivan samoin kuin ihmiset uskovat, että Internet on pysyvä piirre nykymaailmassa.

Sensuurinkestävyys

Yksi merkittävimmistä syistä bitcoinien varhaiselle kysynnälle oli niiden käyttö laittomassa huumekaupassa. Myöhemmin monet epäilivät virheellisesti, että bitcoinin kysyntä johtui ensisijaisesti niiden näennäisestä nimettömyydestä. Bitcoin on kuitenkin kaukana nimettömästä valuutasta. Jokainen Bitcoin-verkossa tehty tapahtuma tallennetaan ikuisesti julkiseen lohkoketjuun. Historiallisten tapahtumien rekisteri antaa mahdollisuuden suorittaa verkossa tapahtuneiden siirtojen analyysin rahavirtojen alkuperän selvittämiseksi. Juuri tällainen analyysi johti pahamaineisen Mt. Goxin ryöstöön syyllisten kiinnisaamiseen. Vaikka on totta, että riittävän varovainen ja tarkka henkilö voi salata henkilöllisyytensä käyttäessään Bitcoinia, mutta tämä ei ole syy sille miksi Bitcoin oli niin suosittu huumekaupassa. Tärkein ominaisuus, joka tekee Bitcoinista arvokkaan kielletyssä toiminnassa, on verkon avoimuus. Kun bitcoineja lähetetään Bitcoin-verkossa, ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka voisi päättää siirtotapahtuman hyväksyttävyydestä. Hajautettuna vertaisverkkona Bitcoin on suunniteltu luonteeltaan sensuurinkestäväksi. Tämä on jyrkässä ristiriidassa fiat-pankkijärjestelmän kanssa, jossa valtiot sääntelevät pankkeja ja muita rahansiirron portinvartijoita raportoimaan ja estämään rahavarojen laitonta käyttöä. Klassinen esimerkki rahansiirtojen valvonnasta on pääomakontrolli. Esimerkiksi varakkaan miljonäärin saattaa olla hyvin vaikea siirtää varallisuuttaan uuteen kotipaikkaan, jos hän haluaa paeta sortavaa hallintoa. Vaikka valtiot eivät ole laskeneet kultaa liikkeelle, sen fyysinen luonne vaikeuttaa sen siirtämistä suurilla etäisyyksillä, jonka vuoksi kulta on paljon alttiimpaa valtion sääntelylle kuin Bitcoin. Intian kullan valvontalaki on esimerkki tällaisesta sääntelystä.

Bitcoin on erinomainen useimmissa edellä mainituista ominaisuuksista. Tämä antaa sille mahdollisuuden kilpailla nykyisten ja muinaisten rahahyödykkeiden kanssa rajahyötyjä ja -kustannuksia tarkkailtaessa. Bitcoinin ominaisuudet antavat vahvat kannustimet sen lisääntyvälle käytölle. Erityisesti vahva yhdistelmä sensuurinkestävyyttä ja absoluuttista niukkuutta on ollut voimakas motivaattori varakkaille sijoittajille hajauttaa osa varallisuudestaan kehittyvään uuteen omaisuusluokkaan.

Vijay Boyapatin 27.2.2018 julkaiseman kirjoituksen “The Bullish Case for Bitcoin (part 2 of 4)” on suomentanut Thomas Brand. Tämä on toinen osa Vijay Boyapatin vuonna 2018 julkaisemasta neliosaisesta kirjoitussarjasta “The Bullish Case for Bitcoin“.

Boyapatin kolmannessa kirjoituksessa tarkastellaan rahan kehitystä, sitä miten rahahyödykkeet muuttuvat arvon säilyttäjästä vaihdon välineeksi ja Bitcoinin kehitystä täysimääräiseksi globaaliksi rahaksi.

Ensimmäinen osa

Kolmas osa

Neljäs osa

Vijay Boyapati on entinen Googlen ohjelmistokehittäjä, sarjayrittäjä ja omistautunut itävaltalaisen taloustieteen opiskeluun vuodesta 2009. Häntä on haastateltu muun muassa Heardit-, Cryptoconomy– ja Hackernoonin podcasteissa. Seuraa Boyapatia Twitterissä.

Boyapatin Bitcoin-aiheinen kirjoitussarja on kännetty aiemmin yli kymmenelle kielelle.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt näkemykset ja mahdolliset virheet ovat alkuperäisen kirjoittajan omia. Artikkeli on tarkoitettu vain oppimistarkoituksiin. Artikkelia ei tule käsittää sijoitusneuvonnaksi. Kääntäjän virheet ja tulkinnat ovat omia. Kääntäjä ei ota mitään vastuuta mahdollisista virheistä. Voit jättää palautetta käännöksestä kommenteihin tai lähettää palautetta suoraan kääntäjälle.

Kuvalähde: Ars Electronica / Emergence / Some rights reserved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *