Pankkiirin pelko, Bitcoin ja kryptotalouden tulevaisuus

Pankkiirin pelko, Bitcoin ja kryptotalouden tulevaisuus

Ihmiskunnan suurin tragedia johtuu kyvyttömyydestämme olla harkitusti eri mieltä selvittääksemme mikä on totta.
Raymond “Ray” Dalio, Bridgewater Associates 1)Grant, A. (2016). Originals: How Non-Conformists Move the World. New York, NY: Viking, s. 195.

Kryptovaluuuttamaailmassa on tapahtunut ja kuohunut viimeiset pari vuotta 2)ks. Bitcoin Price Chart with Historic Events, mutta viimeisen vuoden aikana Bitcoinin, Ethereumin, Ripplen ja Litecoinin ennätysmäinen hinnannousu on herättänyt huomattavaa kiinnostusta niin sijoittajien, finanssiyritysten kuin myös sääntelijöiden ja verottajan keskuudessa. 3)Linja-aho, V. (2017). “Bitcoin ja verotus – valvonnassa ei ole mitään hämärää tai laitonta – verotuskohtelu vain on epäreilu“. Vesan Linja, 11.7.2017; Young, J. (2017). “JPMorgan Clients Purchase Bitcoin on Stock Market Despite CEO’s Warnings“. The Merkle, 17.9.2017; Snook, C. J. (2017). “What I Learned Buying My First Alt-Coin (Cryptocurrency) This Week“. Inc.com, 15.9.2017. Viimeisen muutaman päivän aikana olen lukenut mielenkiintoisia uutisia myös Ethereum-rintamalta, joten uutta muutoksia tapahtuu jatkuvasti ja entistä nopeampaan tahtiin. Varsinkin Bitcoin, tällä hetkellä suurin ja vanhin kryptovaluutta, on kuitenkin saanut osakseen runsaasti arvostelua. 4)Dillinger, R. (2017). “If I’d Known What We Were Starting“. LinkedIn Pulse, 20.9.2017. Luova tuho on ollut osa kryptovaluuttojen lyhyttä historiaa. Ray Dillingerin tivistää Bitcoinin ja sen johdannaisten kehityshistorian seuraavasti:

[Bitcoinin] kopioita syntyi, kun Bitcoinista tuli menestys. Yli kolme tuhatta lyhytikäistä lyhytikäistä samaan protokollaan perustuvaa kryptovaluuttaa syntyi. Useimpia ei ole tänä päivänä enää olemassa. […] Valitettavasti useimmat ihmiset, jotka ovat käynnistäneet näitä [Bitcoiniin perustuvia] uusia vaihtoehtoja, eivät tiedä mitä he tekevät. Vielä surullisempaa on se, että useimmat heistä tietävät mitä he tekevät, ja ainakin kolmasosa tietää, että he huijaavat ihmisiä.

Erilaiset virtuaaliset ja laajemmin digitaaliset valuutat ovat olleet osa vaihdannan arkea jo useamman vuosikymmenen ajan, mutta bitcoinin kaltaiset kryptovaluutat ovat nousseet laajempaan tietoisuuteen vasta viimeisten vuosien aikana. 5)Virtuaalinen, digitaalinen ja kryptografinen valuutta on syytä vielä erottaa toisistaan. Kryptovaluutat ovat yksi digitaalisten valuuttojen tyyppi, mutta Suomessa kryptovaluuttoja kutsutaan useimmiten virtuaalivaluutaksi. Kryptovaluutat ovat saaneet entistä enemmän palstatilaa julkisessa keskusutelussa. ”[B]itcoinia ja sen kilpailijoita ei voi enää ohittaa vain libertaarinörttien ideologisena näpertelynä”, Helsingin Sanomat kirjoitti elokuussa.

Varsinkin viime viikko oli kryptovaluuttojen maailmassa tapahtumarikas, sillä useimpien kryptovaluuttojen vaihtokurssit romahtivat hetkellisesti useita kymmeniä prosentteja. Bitcoin kävi yli 5000 USD:ssa syyskuun alussa, mutta negatiivisen uutisvirran vuoksi Bitcoin romahti viime viikolla hetkellisesti alle 2000 USD:n. Yli $80 miljardin markkinakapitalisaatio suli hetkessä $50 miljardin hujakoille. Viime viikon perjantain pohjakosketuksen jälkeen Bitcoinin markkina-arvo on palautunut noin $65 miljardin hujakoille. Daniel Jeffries on tulkinnut kryptomaailman viimeaikaisia tapahtumia mielenkiintoisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa kryptovaluuttoja vastaan on käynnissä suuri “Imperiumin vastaisku“.

Eri kryptovaluuttojen ja rahakkeiden suhteista on keskusteltu viime aikoina paljon, jonka vuoksi myös eri kryptovaluuttojen keskinäiset korrelaatiotkin nousevat esille tuon tuosta. Bitcoin, joka edustaa suurinta osaa kryptovaluuttamarkkinoiden markkinakapitalisaatiosta, on kuitenkin vain yksi, joskin tunnetuin ja eniten käytetty, kryptovaluutta. Bitcoin ja koko kryptovaluuttaekosysteemi on maailmanlaajuinen (rahapoliittinen) koe. 6)Tucker, J. (2014). “Bitcoin Is Not a Monetary System“. Bitcoin Magazine, 3.1.2014; Deflaatio ei välttämättä ole ongelma Bitcoinin viitekehyksessä.

Viime viikolla koetut voimakkaat hintavaihtelut ovat ainakin vielä tällä hetkellä kryptovaluutoille ominainen ilmiö, vaikka Bitcoinin volatiliteetti on laskenut huimasti vuosien saatossa. 7)Myös Ethereumin volatiliteetti on ollut laskusuunnassa, mutta volatiliteetin voimakkaatkin vaihtelut ovat tällä hetkellä osa kryptovaluuttamarkkinoita. Huhut, kuulopuheet ja väärät tiedot leviävät sosiaalisen median ja kryptoekosysteemin ympärille rakentuneen kuplan ansiosta nopeasti, jonka vuoksi esimerkiksi Kiinasta saadut uudet tiedot aiheuttivat suurta epävarmuutta markkinoilla. 8)Kuplapuhe on Bitcoin-keskustelussa hyvin arkipäiväistä, mutta se, mitä kuplalla tosiasiassa tarkoitetaan, on ainakin itselleni jäänyt epäselväksi. Bitcoin ja kryptovaluutat ovat luonteeltaan disruptiivinen innovaatio, joten pienetkin tiedonmuruset esimerkiksi maantieteellisten riskien muutoksesta, uusista kielloista (mm. käyttömahdollisuuksien tai valuutanvaihtojen rajoitukset) tai rahoitusvalvontaviranomaisten toimista voivat aiheuttaa merkittäviä hintavaihteluita lyhyellä aikavälillä.

Kryptovaluutoista ja niiden taustalla hyrräävistä lohkoketjupohjaisista teknologioista on kuitenkin nopeassa ajassa tullut yksi, joskin vielä suhteellisen pieni, osa maailman talousjärjestelmää. Henkilökohtaisesti pidän hyvin todennäköisenä, että kryptovaluutoilla ja lohkoketjuteknologiaan perustuvilla finanssipalveluilla tulee olemaan pitkällä aikavälillä merkittäviä vaikutuksia globaaliin raha- ja rahoitusjärjestelmään. Yksi Ethereum-projektin pääkehittäjistä, venäläissyntyinen Vitalik Buterin, on hiljattain arvellut Ethereumin ja vastaavanlaisten täysiveristen lohkoketjupohjaisten sovellusekosysteemien saavuttavan hyvin maailman nopeasti suurimpien maksunkäsittelytoimijoiden käsittelykapasiteetin.

Bitcoin kestää kriittisen tarkastelun

Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja voi arvostella monista eri näkökulmista. Bitcoinin ja sen kehittäjäyhteisön kritiikki on aina paikallaan, mutta pelkällä puskista huutelulla, perustelemattomien ja jyrkän yksisilmäisten väitteiden esittämisellä ja jatkuvilla ylilyönneillä asiallinen keskustelu ei etene. Bitcoinin kehittäjän, nimimerkki Satoshi Nakamoton, luoma uusi teknologia on häkellyttävyyttävän hieno keksintö.

Satoshi Nakamoto julkaisi 31. lokakuuta 2008 kryptologia-aiheisella sähköpostilistalla kuuluisaksi tulleen tutkielmansa “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“. 9)Olen parhaillaan kääntämässä tätä julkaisua suomeksi. Pyrin saamaan suomennoksen valmiiksi viimeistään ensi vuoden alussa. Voit halutessasi kuunnella Satoshi Nakamoton tutkielman englanniksi luettuna. Alkuperäinen keskusteluketju on monivaiheinen, mutta sen aikana Satoshi Nakamoto nostaa esille tärkeän huomion koskien keskitettyjä verkkorakenteita: “Valtiot ovat hyviä katkomaan keskitetysti valvottujen verkkojen, kuten Napsterin, pään, mutta puhtaat vertaisverkot, kuten Gnutella ja Tor, näyttävät pysyvän pystyssä omillaan.” 10)Lue myös edesmenneen Hal Finneyn, Bitcoin-protokollan tärkeän kehittäjän, ensimmäinen vastaus Satoshi Nakamoton “erittäin lupaavaan ja omaperäiseen ajatukseen”. Finney oli myös ensimmäisen Bitcoin-siirron vastaanottaja. ALS-taudista huolimatta Finney jatkoi Bitcoinin kehitystyötä ja aiheen ympärillä käytyä keskustelua viimeisiin elinpäiviinsä asti.

Bitcoinista ja lohkoketjusta on kirjoitettu sosiaalisessa mediassa, lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä vuosien varrella todella paljon. 11)Bitcoin on ainutlaatuinen kokeilu ihmiskunnan historiassa, mutta Satoshi Nakamoto ei keksinyt kaikkia sen taustalla olevia teknisiä ratkaisuja itse. Mikä siis on Bitcoinin ja lohkoketjun välinen suhde? Asiaa voi purkaa monella tavoin, mutta Financial Timesin toimittaja Sally Davies on mielestäni tiivistänyt asian todella hyvin:

[Lohkoketju] on Bitcoinille sitä, mitä Internet on sähköpostille. [Lohkoketju] on suuri elektroninen järjestelmä, jonka päälle voit rakentaan [erilaisia] sovelluksia. Valuutta on [näistä sovelluksista] vain yksi. 12)Tuur Demeester on hiljattain todennut Bitcoinin olevan “rahan BitTorrent”.

Erilaisia, enemmän tai vähemmän perusteltuja, väitteitä Bitcoinista, sen teknologiasta ja laajemmista taloudellisista ja yhteiskunnallisista väitteistä on esitetty monelta eri taholta. Columbian kauppakorkeakoulun tutkijat julkaisivat syyskuun alussa Suomen Pankin tutkimusjulkaisusarjassa paljon huomiota saaneen Bitcoinia ja lohkoketjuteknologiaa käsittelevän artikkelin. 13)O’Leary, R. R. (2017). “‘Revolutionary’: Finland Central Bank Paper Heaps Praise on Bitcoin“. CoinDesk, 11.9.2017. Tutkijat päätyvät muun muassa seuraaviin johtopäätöksiin:

Bitcoin on protokollan, ei [yhdenkään sitä erikseen] hallinnoivan organisaation, ylläpitämä monopoli. […] Bitcoin[-protokollaa] ei säännellä. Sitä ei voi [kukaan ulkopuolinen] säännellä. Sitä ei ole tarpeen säännellä, koska järjestelmänä se on sitoutunut protokollaan sellaisenaan, ja sen käyttäjien maksettavaksi päätyvät välityskustannukset määräytyvät [Bitcoin]-louhijoiden ponnisteluista riippumatta. 14)Krawisz, D. (2015). “Who Controls Bitcoin?“. Satoshi Nakamoto Institute, 8.2.2015.

Bitcoinista ja sen taustalle kätkeytyvästä lohkoketjuteknologiasta voi siis keskustella monella eri tavoin. Olen seurannut aktiivisesti lohkoketjuteknologian kehitystä, kryptovaluuttamarkkinoita ja näiden ympärille rakentunutta dynaamista ekosysteemiä jo useamman vuoden ajan. 15)Esimerkiksi Bitcoinin jakautuminen Bitcoiniin ja Bitcoin Cashiin elokuussa 2017 aiheutti valtavasti keskustelua. Jakautumiset eli niin sanotut hard forkit ovat osa Bitcoinin ja enenevässä määrin muiden kryptovaluuttojen todellisuutta. Tähän on olemassa monia syitä, mutta tärkeimpänä pidän itse eri intressiryhmien välisten kannustinten välisiä eroja ja aitoja intressiristiriitoja. Kiinnostuin aihepiiristä toden teolla kuitenkin vasta vuonna 2013 koetun Kyproksen kriisin ja vuonna 2014 tapahtuneen Mt. Goxin konkurssin myötä.

Bitcoin on aina ollut “julkisten” kryptovaluuttojen ehdoton kuningas, joten se on myös joutunut – joskus aiheestakin – kovimman sisäisen ja ulkoisen kritiikin kohteksi. “Bitcoin on huijaus”, “Bitcoin ei ole mitään oikeaa” ja “Bitcoin on vain bittejä” ovat minusta kuitenkin jo aikapäivää sitten menettäneet alkuperäisen hohtonsa. 16)Tucker, Jeffrey A. (2017). “To Whom Does This Thing Belong? And How Do We Know?“. Foundation for Economic Education, 20.6.2017; Das, S. (2017). “MUFG Chief: Dimon’s Bitcoin ‘Fraud’ Comment Only About ‘Public’ Digital Currencies“. Cryptocoin News, 19.9.2017. Vuosien varrella näitä edellä mainittuja väitteitä on esitetty mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Saatoin joskus itsekin uskoa niihin, mutta tämä oli kauan ennen kuin tutustuin kryptovaluuttaekosysteemiin ja sen toimintaan laajemmin. 17)Tietysti mukana on myös huijareita ja rikollisia, mutta se ei johdu Bitcoinista itsestään. “Kryptovaluutta X on huijaus” ja “Kryptovaluutta X:ään liittyvä liiketoiminta on huijausta” ovat kuitenkin kaksi aivan erilaista väitettä, eikä niitä pitäisi koskaan sekoittaa keskenään – ellei kyse ole esimerkiksi jostain todella hämärästä  ICOsta. Esimerkiksi Mitsubishi UFJ Financial Groupin pääjohtaja Nobuyuki Hirano on tulkinnut Dimonin sanomisia huomattavasti maltillisemmin: Hiranon mukaan  Dimonin kritiikki kohdistuu ensisijaisesti “julkisiin” digivaluuttoihin, ei “yksityisiin” digivaluuttoihin. Bitcoin on luonteeltaan siis tällainen julkinen digi-/kryptovaluutta.

Huijareita ja rikollisia on aina ollut ja tulee aina olemaan, mutta Bitcoin itsessään kuitenkaan minusta ole huijausta. 18)Eaton (2011). “Funny Money: Is Bitcoin The Future Of Currency… Or A Total Scam?“. Fast Company, 17.6.2011; Fernholz, T. (2011). “Funny Money: Why Bitcoin Is a Scam“. GOOD, 29.6.2011; T. (2015) Doernberg, B. (2015). “Why are there so many Bitcoin Scams?“. Coincenter, 9.6.2015; O’Brien, M. (2015). “Bitcoin isn’t the future of money — it’s either a Ponzi scheme or a pyramid scheme“. Washington Post, 8.6.2015; Penman, A. (2016). “Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t – here’s why hyped-up web currency is virtually worthless“. Mirror, 10.2.2016; Sofia (2016). “Is Bitcoin-Related Fraud Ever Going to End?“. Let’s Talk Payments, 27.5.2016; Stutman, J. (2017). “Is Bitcoin a Scam?“. Wealth Daily, 17.5.2017. Ks. myös Debate.orgin väittelyketju samaisesta aiheesta. Bitcoin on useimpien kryptovaluuttojen tavoin täysin läpinäkyvä vertaisverkkoon pohjautuva tilikirja, jonka tekniset ja funktionaaliset hienoudet voi käytännössä kuka tahansa asiaan vihkiytynyt selvittää. 19)Sullivan, T. (2015). “Transparency, Trust, and Bitcoin“. Harvard Business Review 93(6): 118-119; barnaby (2016). “Transparency in Bitcoin & Monero“. Steemit; Bohannon, J. (2016). “Why criminals can’t hide behind Bitcoin“. Science, 9.3.2016; Quenston, A. (2016). “Bitcoin Is Too Transparent, Says Blockchain Surveillance Firm ExecutiveCryptocoin News, 14.11.2016. Bitcoin on huijausta jos ja vain jos sen taustalla olevat tekniset ratkaisut voidaan osoittaa huijaukseksi. 20)Faggart, E. (2015). “Force or Mathematics: Fiat VS Cryptocurrency“. Bitcoin.com, 15.7.2015. Bitcoin luoja, nimimerkki Satoshi Nakomoto, ilmaisi eräässä vuonna 2009 lähettämässään viestissä asian seuraavasti: “Avoimen lähdekoodin ansiosta kuka tahansa voi itsenäisesti tarkistaa koodin. Jos [Bitcoin] olisi suljetun lähdekoodin [järjestelmä], kukaan ei voisi varmistua [sen] turvallisuudesta. Mielestäni on olennaista, että tämänkaltainen ohjelmisto perustuu avoimeen lähdekoodiin.”

Kupla tai ei, Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat tulleet tänne jäädäkseen. Bitcoin ei välttämättä tule säilyttämään asemaansa ikuisena kryptovaluuttojen ykkösenä, mutta perustelemattomat väitteet – Bitcoin on huijausta, kryptovaluutat ovat vain mainospuhetta ja kryptovaluutoilla ei ole mitään arvoa – eivät ole muuta kuin tyhjää puhetta. Jos tällaisia väitteitä esittää, ne pitäisi ainakin pystyä yksityiskohtaisesti perustelemaan.

Jamie julistaa vaihtoehtoisia totuuksia: “Bitcoin on huijaus!”

Suuret, vakiintuneet finanssipalveluyritykset ovat suhtautuneet Bitcoinin ja muihin kryptovaluuttoihin vuosien ajan varsin kriittisesti. 21)Rizzo, P. (2014) “JPMorgan Report Slams Bitcoin as ‘Vastly Inferior’ to Fiat Currency“. CoinDesk, 11.2.2014. Kritiikille on monia syitä, mutta olennaisilta osin kyse on ollut siitä, ettei Bitcoin tai mikään muukaan kryptovaluutta tavallaan ole ollut aiemmin osa näiden tavallista arkea. Lohkoketju ja sen päälle rakentuvat Bitcoinin kaltaiset kryptovaluutat ovat niille yksinkertaisesti varsin vieraita, joten kryptovaluutat eivät yksinkertaisesti ole osa näiden toimijoiden perusbisnestä. 22)Ks. technology acceptance model Toisaalta monet finanssialan yritykset ja keskuspankit ovat maailmanlaajuisesti ilmaisseet aidon kiinnostuksensa lohkoketjuteknologiaan ja hajautettuihin tilikirjoihin. 23)Takala, K. (2015). “Katsaus käteisen käyttöön ja virtuaalivaluuttoihin“. Maksuneuvosto, 17.4.2015; Takala, K. (2015). “Missä määrin bitcoinit ovat rahaa?“. Euro & Talous -blogi, 16.11.2015; Lähteenmäki, I. (2016). ”Muuttaako lohkoketjuteknologia maksamisen infrastruktuuria – tapaus R3”. Suomen Pankin Maksufoorumi, 10.5.2016; Pinna, A. (2017). “Blockchain in securities post-trading – Revolution or evolution?”. Puheenvuoro Nordic Post Trade Helsinki 2018 -tapahtumassa, 15.2.2017. Lukuisat maailmanlaajuiset finanssialan toimijat kamppailevat parhaillaan maksuliikenneratkaisuihin liittyvien haasteiden kanssa, mutta Bitcoin ja muut kryptovaluutat eivät itsessään juurikaan innosta vakiintunutta finanssialaa. Syy tälle on varsin ilmeinen: luotettavan kolmannen vastapuolen poistaminen maksuliikennepalvelusta ei kuulosta houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Vain vajaat viikko sitten lukuisat kansainväliset ja suomalaiset uutisvälineet kertoivat amerikkalaispankki JP Morgan Chasen pääjohtajan Jamie Dimonin luonnehtineen Bitcoinia ”huijaukseksi”. Dimon esitti Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja koskevia näkemyksiään tiistaina 12. elokuuta kahdessa eri tilaisuudessa. Ensin hän osallistui New Yorkissa Barclays-pankin järjestämään monipäiväiseen toimialakonferenssiin, jonka jälkeen hän osallistui uutiskanava CNBCn ja Institutional Investor -lehden järjestämään Delivering Alpha -tilaisuuteen.

Dimon vertasi jo lähes kymmenen vuotta jatkunutta kryptovaluuttavillitystä kryptovaluuttavillitystä Hollannissa 1630-luvulla koettuun tulppaanikuume. 24)Bitcoinin ja tulppaanisipulien vertaaminen toisiinsa voi kuulostaa hyvältä, mutta tämä ei ole hyvä vertaus. Hajautetussa vertaisverkossa toimiva, joskin vielä vähän yleisesti käytetty, maksuväline on jotain aivan muuta kuin tulppaanisipuli. Dimonin mukaan Bitcoinin hinta voi nousta monikymmenkertaiseksi ennen kuin se kuitenkin lopulta hänen mukaansa romahtaa. 25)Barclaysin tilaisuudessa Dimon sanoi: “Älä pyydä minua shorttamaan sitä. [Sen hinta] voi olla $20 000: ennen kuin [romahdus tapahtuu], mutta lopulta se räjähtää.” 26)Kyse on ns. “cheap talkista“, koska puhe on erityisen halpa signaali sellaisille, joilla ei ole mitään menetettävää. Delivering Alpha -tilaisuudessa Dimon puolestaan totesi: “En sano, että [Bitcoinia] pitäisi shortata [eli myydä lyhyeksi]. Bitcoin voi nousta $100 000:iin ennen kuin se tulee alas. Tämä ei ole mikään [sijoitus]neuvo.” – Fortune, 12.9.2017. ”Tämä [kryptovillitys] on pahempi kuin tulppaanisipulit. Tämä [kryptovillitys] tule päättymään hyvin. Joku vielä kuolee [kryptovillityksen seurauksena]”, Dimon totesi Barclaysin järjestämässä tilaisuudessa. 27)vrt. Bank of America Merill Lynchin mukaan Bitcoin on tällä hetkellä kaikkein eniten “longattu positio”. ”Valuutoilla on laillinen tuki. [Bitcoin ja muut kryptovaluutat] räjähtävät taivaan tuuliin”, Dimon jatkoi. ”[Bitcoin] ei vaan ole mitään todellista, lopulta se suljetaan”, Dimon huomautti myöhemmin. 28)Bitcoinia ei voi “sulkea”. Bitcoin on by design ja by default rakennettu hajautetuksi ja julkiseksi kirjanpitojärjestelmäksi, jonka protokollaa ei voi kukaan ulkopuolinen kaapata. 29)Bauer, R. (2017). “Bitcoin: A Bubble, Maybe, But Not A Fraud“. Seeking Alpha, 18.9.2017. Lopulta vain Bitcoinin loppukäyttäjät, kuten Forbes-lehden toimittaja Laura Shin huomauttaa, ovat “ainut ryhmä, joka toden totta hallitsee Bitcoinia, [mutta] jopa tällöin, ainoa tapa, jolla he [Bitcoinia] “hallitsevat” on epäsuora taloudellinen valta. Mutta he eivät tietenkään 1) toimi yhdessä eivätkä 2) huijaa itseään.”

“Hajautettu tarkoittaa, että kirjanpitoa ei säilytetä yhdessä paikassa, vaan sen kopiot ovat käyttäjien hallussa ympäri maailmaa […] Jos joku väittää Bitcoinia pyramidihuijaukseksi, pyydänkin häntä osoittamaan täsmällisesti sen pisteen, missä huijaus tapahtuu”, Samuli Pahalahti kirjoittaa useamman vuoden takaisessa, mutta edelleen ajankohtaisessa, Bittiraha.fi-verkkopalvelussa julkaistussa artikkelissaan. Bitcoin ja muut kryptovaluutat soveltuvat Dimonin mukaan lähinnä vain maailman diktaattoreille, huumekauppiaille ja muille pahantekijöille. “Lopulta [Bitcoin] on keisari ilman vaatteita”, Dimon totesi lopuksi Delivering Alpha -tilaisuudessa. Se, mitä Dimon tarkalleen ottaen tarkoittaa tällä, jää todennäköisesti ikuiseksi arvoitukseksi. Kieltäminen ja torjuminen ovat tunnetusti vahvoja defenssimekanismeja.

“Tyttäreni osti bitcoineja, [Bitcoin] nousi ja nyt hän ajattelee olevansa nero”, Dimon totesi Delivering Alpha -konferenssin aikana käymässään keskustelussa. 30)ZeroHedge (2017). “Dimon Doubles Down: ‘My Daughter Bought Bitcoin. It Went Up, Now She Thinks She Is A Genius‘”. 12.9.2017. Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja omistavia ja niillä kauppaa käyvillä hän pitää tyhminä. Hän toisi kuitenkin jälleen kerran kuitenkin uskovansa lohkoketjuteknologian mahdollisuuksiin. Dimon sanoi antavansa potkut kaikille JPMorgan Chasen työntekijöille, jotka käyvät kauppaa Bitcoinilla (tai muilla kryptovaluutoilla). 31)Tämä on Dimonin mukaan sekä JPMorganin sisäisten sääntöjen vastaista että tyhmää. Wile, R. (2017). “JP Morgan CEO Jamie Dimon: I’d Fire Trader “In a Second” for Trading Bitcoin”. Time Money, 12.9.2017; “ZeroHedge (2017). “Bitcoin Tumbles After Jamie Dimon Calls It A Fraud: ‘Would Fire Anyone Trading It‘”. 12.9.2017.

Ovatko Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja haukkivat nykyajan luddiitteja? En tiedä. 32)Olen kirjoittanut finanssialaa vaivaavasta laajemmasta kulttuuriongelmasta jo aiemmin. Bitcoinia voi syystä pitää eräänlaisena “vakuutuksena” nykyisen maailmanlaajuisen rahapoliittisen kokeen riskejä vastaan. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen nousu framille ei tietenkään ole Dimonille mieluisa tilanne, koska Bitcoin, muut kryptovaluutat ja niiden ympärille syntynyt ekosysteemi haastaaa jo nyt ainakin joiltakin osin nykyisen finanssialan lukkiutuneet käytänteet. 33)ZeroHedge (2017). “Mike Krieger Asks Which Is ‘Fraudulent’: Bitcoin Or JP Morgan?” 13.9.2017. Bitcoin on enemmän kuin uhka perinteiselle finanssialalle ja tätä myöten myös valtioille; kyseessä voi olla hyvinkin pitkä eloonjäämistaistelusta eri toimijoiden välillä. 34)Naughton, J. (2013). “Why Bitcoin scares banks and governments“. The Guardian, 7.4.2013; Southurst, J. (2014). “The Real Reason Banks Don’t Like Bitcoin“. CoinDesk, 22.7.2014; Asatryan, D. (2016). “Banks Still Don’t Trust Bitcoins“. Bank Innovation, 6.5.2016; Lujan, S. (2017). “Banker: ‘I am Scared for the Banking Industry…Bitcoin could Knock Banks out of the Game’”. Bitcoin.com, 6.7.2017; Ivor@90 (2017). “Why Banks Don’t like Bitcoin“. Steemit; Mourdoukoutas, P. (2017). “Why Big Banks Attacked Bitcoin“. Forbes, 14.9.2017.

Dimonin viimeisin Bitcoin-kritiikki ei tullut todennäköisesti kenellekään kryptovaluuttoja ja krytovaluuttaekosysteemiä seuraavalle kovinkaan suurena yllätyksenä. Dimon on jo aiemmin useita kertoja kritisoinut Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja. ”Bitcoin-valuutta ei mene mihinkään. […] Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Lohkoketjuteknologia on todellista”, Dimon totesi CNBClle vuoden 2016 antamassaan haastattelussa. “[Bitcoinista ei tule perinteisten valuuttojen kilpailijaa]. Näin ei vain tapahdu. [Bitcoin] on ajan hukkaa”, Dimon on aiemmin todennut Fortune Global Forum -tilaisuudessa vuonna 2015. 35)Lohkoketjuteknologiaa voidaan hänen mukaansa kuitenkin hyödyntää esimerkiksi dollarien siirtämisessä. Dimon kritisoi jo vuonna 2014 Bitcoinia muun muassa sen kyvyttömyydestä säilyttää arvonsa, mutta korosti tällöin kuitenkin sen mahdollisuuksia eräänä rahansiirto- ja maksamisratkaisuna. 36)Käytännössä vuoden takainen lausunto on sisällöltään aivan samanlainen kuin tämä viimeisin. Dimonin vuodesta toiseen toistuvat lausunnot osoittavat sen, ettei Dimon vieläkään täysin ymmärrä Bitcoinia ja sen arvolupausta. Bitcoinin syntymä ja kehitys on minusta uskomaton kertomus inhimillisen luovuuden mahdollisuuksista. Vertaisverkossa toimivan digivaluutan luominen kuulostaa vielä tänäkin päivänä pähkähullulta idealta, mutta kaikista vaikeuksistaan huolimatta Bitcoin ja sen taustateknologia on ainutlaatuista ihmiskunnan historiassa. Myös suuresti arvostamani Mohamed A. El-Erian ei näytä aivan täysin ymmärtävän sitä, mistä Bitcoinissa on tosiasiassa kyse. 37)El-Erian, M. A. (2017). “What Last Week Tells Us About Bitcoin“. Bloomberg View, 18.9.2017.

Dimonin kaltaisten suurpankkien johtajien jatkuvasta kritiikistä huolimatta Bitcoin ei ole pysyvästi romahtanut – päinvastoin. Bitcoin on kerta toisensa jälkeen osoittanut niin kestävyytensä kuin myös uudistumiskykynsä. Dimonin mukaan Bitcoin on lopulta vain puhkeamaisillaan oleva kupla, eikä erilaisilla kryptovaluutoilla ole hänen mukaansa tulevaisuutta osana maailmanlaajuista rahoitusmarkkinajärjestelmää. 38)Son, H., Levitt, H. & Louis, B. (2017). “Jamie Dimon Slams Bitcoin as a ‘Fraud‘”. Bloomberg Technology, 12.9.2017; ks. muun muassa Bill Gatesin, Chamath Palihapitiyan, Mark Cubanin ja Richard Bransonin näkemyksiä Bitcoinista. Pidemmät keskustelupätkät löydät tästä. Myöhemmin JPMorganin kvanttistrategi Marko “Gandalf” Kolanovic päätyi raportissaan samaistamaan Bitcoinin pyramidihuijaukseen. 39)Davies, O. (2017). “JPMorgan Twists The Knife In Bitcoin“. Dealbreaker, 13.9.2017; ZeroHedge (2017). “JPMorgan Goes In On Bitcoin: Kolanovic Asks “Are Cryptocurrencies A Pyramid Scheme?” 13.9.2017. “Emme tiedä, tuleeko kryptovaluuttojen hinta nousemaan tai laskemaan lähitulevaisuudessa. Valuuttojen, valtioiden ja rahoituspetosten historia kuitenkin kertoo, että kryptovaluuttojen tulevaisuus ei näytä valoisalta”, Kolanovic huomauttaa JPMorganin raportissa. 40)Kolanovic siis sanoo, että koska (1) historia sitä ja tätä ja (2) valtiot sitä ja tätä, kryptovaluuttojen tulevaisuus ei ole lupaava. Toisin sanoen sekä Dimon että Kolanovic väittävät, että valtiot lopulta “sammuttavat” Bitcoinin ja muut uhkaavalta vaikuttavat kryptovaluutat. Tästä nousisi toki useita muita lisäpointteja, mutta tiivistän Bitcoinin “sulkemisen” yhteen virkkeeseen: Good luck with that!

Social Capital -sijoitusyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Chamath Palihapitiya tarttui välittömästi Dimon esittämiin väitteisiin. Fortune-lehden ja uutiskanava CNBCn tietojen mukaan Palihapitiya on ollut Bitcoin-suursijoittaja vuodesta 2012-2013. Palihapitiyan mukaan Bitcoinia ei voi tuhota, koska se on täysin hajautettu järjestelmä. 41)Young, J. (2017). “JPMorgan Clients Purchase Bitcoin on Stock Market Despite CEO’s Warnings“. The Merkle, 17.9.2017. “[Dimonin] lasunto oli sattumanvarainen toteamus, joka ei välttämättä tarkoita mitään suuressa mittakaavassa”, Palihapitya totesi myöhemmin CNBCn haastattelussa. Dimonin esittämiä Bitcoin-kommentteja ja -arvailuja päätyivät kritisoimaan myös lukuisat muut tunnetut Bitcoin-vaikuttajia, kuten muun muassa entinen JP Morganin työntekijä Alex Gurevich 42)Lue Gurevichin twiitti Dimonille., John McAfee 43)McAfee antoi haastattelun Dimonin lausuntojen jälkeen. ja Tom Lee. 44)Katso videokooste joistakin Dimon-kommentaareista. Youtube on nyt täynnä Dimon-kritiikkiä. “Arvelen, että tämä [Dimonin hyökkäys Bitcoinia ja kryptovaluuttoja vastaan] on pankkialan viimeisin yritys lopettaa jokin, joka voisi tehdä [pankeista] tarpeettomia”, Brian D. Evans toteaa Inc.-verkkolehden kirjoituksessaan. Fortune-lehdessä Polina Marinova kommentoi asiaa seuraavasti: “Mielestäni Bitcoinin ja muut kryptovaluutat voivat perusteellisesti muuttaa globaalia rahoitujärjestelmää. Valitettavasti monet epäilemättä kärsivät matkan varrella sellaisten yrittäjien ja sijoittajien toimien vuoksi, jotka hyväksikäyttävät ICO:jen sääntelemättömyyttä.” 45)Eräiden arvioiden mukaan ICO:t voivat puhkaista kryptovaluuttakuplan. Ks. Dillinger, R. (2017). “If I’d Known What We Were Starting“. LinkedIn Pulse, 20.9.2017.

Viimeisten viikkojen aikana kryptovaluuttamarkkinoilla koetut pelonsekaiset tunteet johtuivat ennen kaikkea kiinalaisviranomaisten sekavasta viestinnästä ja tätä seuranneista kiinalaisspekulanttien toimista. 46)Ks. Ripple CEO Brad Garlinghouse & Bitpay CCO Sonny Singh talks about Bitcoin & Ethereum after china!!; Roger Ver says Bitcoin and Ethereum is stronger then ever we don’t need China!! Jotkin uutisvälineet näyttivät kuitenkin tulkinneen Dimonin lausuntojen – bitcoin on huijaus, bitcoin on kupla ja bitcoinia käyttävät vain rikolliset – aiheuttaneen hetkellisen pyörremyrskyn kryptovaluuttamarkkinoilla. Todennäköisesti suurin painoarvo oli ennen kaikkea Kiinasta tulleilla uutisilla. 47)ValueWalk (2017). “China Bans ICOs As Dimon Calls Bitcoin A Fraud“. 13.9.2017 [Kiinalaiset olivat aloittaneet kryptovaluuttapörssien ja ICO:jen vastaiset toimet jo kauan ennen Dimonin lausuntoja, joten yksittäisten lausuntojen merkitystä ei kannata liioitella.]; Democritou, P. (2017). “Why is NEGATIVE NEWS For Bitcoin Actually GOOD NEWS For Bitcoin“. Youtube, 13.9.2017; Coleman, L. (2017). “Crypto Executives See Silver Lining in China’s Ban of Bitcoin Exchanges“. Cryptocoin News, 18.9.2017. Tilanne kuitenkin hieman korjautui perjantain ja viikonlopun aikana, mutta syyskuun alun kurssihuipuista ollaan vielä kaukana.

JP Morgan, lohkoketjuteknologia ja Bitcoinin “tappaja”

Jamie Dimonin lausunnot ovat erityisen outoja ottaen huomion JP Morgan Chasen mittavan, vuosia jatkuneen mielenkiinnon kryptovaluuttoja ja erilaisia lohkoketjuratkaisuja kohtaan. 48)Buck, J. (2017). “JP Morgan Hates Bitcoin But Seeks Bitcoin, Blockchain Pros“. Cointelegraph, 19.9.2017. Vuosina 2013 ja 2014 JP Morgan yritti patentoida oman Bitcoinia muistuttavan maksuliikennerakaisunsa, mutta lukemattomista yrityksistä huolimatta patenttihakemukset on toistuvasti hylätty. 49)Alloway, T. (2013). “JPMorgan files patent for Bitcoin-style payment system“. Financial Times, 10.12.2013; budz82 (2017). “Jamie Dimon (CEO of JP Morgan) Calls Bitcoin A Fraud. I Guess He Is Just Sour That His ‘Bitcoin Killer’ Cryptocurrency Patent Was Rejected 175 Times!Steemit, 16.9.2017. JPMorganin patenttihakemuksista käytiin kiivasta keskustelua Bitcoin Forum -keskustelupalstalla vuonna 2013, ks. ketju 1, ketju 2, ketju 3 ja ketju 4. JPMorgan on ilmeisesti yrittänyt patentoida erilaisia digitaalisia valuuttaratkaisujaan jo vuosikymmenien ajan tässä kuitenkaan millään tavoin lopulta onnistumatta. 50)JPMorganin jo vuosikymmeniä sitten esittämän ratkaisun ongelmaksi ovat mitä ilmeisimmin koituneet standardit. Heidän ratkaisussaan oli joitakin bitcoinmaisia piirteitä, mutta se ei tosiasiassa varsinaisesti ole kryptovaluuttajärjestelmä; JPMorgan halusi mitä ilmeisemmin vain päivittää perinteistä maksunvälitystä uusilla ominaisuuksilla ja toiminnallisuuksilla. Saiko JPMorgan siis kuitenkin edes osan maksuratkaisuunsa liittyneistä patenteista läpi? Todennäköisesti kyllä. 51)AlixPartners (2016). “The Race to Patent the Blockchain“. INSIGHT Financial Advisory Services.

JPMorgan on näiden lisäksi osa muun muassa Hyperledger– ja Enterprise Ethereum Alliance -yhteistyöhankkeita. 52)Aiemmin JP Morgan oli osa R3-konsortiota, mutta vetäytyi siitä alkuvuodesta 2017. JPMorgan tekee lisäksi yhteistyötä muun muassa Digital Asset Holdings -yhtiön kanssa. Dimon on toki lukemattomia kertoja toistanut sen, että Bitcoin ja lohkoketju itsessään eivät ole sama asia. Lukuisat finanssialan suuryritykset ovat viimeisen parin vuoden aikana ilmaisseet kiinnostuksensa lohkoketjuteknologiaa kohtaan. Lukuisat arvopaperipörssit ja rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset ympäri maailmaa ovat käynnistäneet monia yksittäisiä projekteja lohkoketjuteknologian mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärtämiseksi. 53)Cameron-Huff, A. (2017). “How Tokenization Is Putting Real-World Assets on Blockchains“. Nasdaq News, 30.3.2017. Myös maksuliikenteen puolella on käynnistetty erilaisia hankkeita. 54)Accenture Mobility (2017). “Blockchain Technology: How Banks Are Building A Real-Time Global Payment Network“. Accenture. Ks. Swiftin näkemys tulevaisuuden maksupalveluteknologioista. Mitäköhän mieltä Dimon on Ethereumin räjähdysmäisestä hinnanoususta? JPMorganilla on nimittäin ollut useamman vuoden ajan kestänyt Ethereum-pohjaisen Quorum-lohkoketjusovellusalustan kehityshanke. 55)Reddit (2017). “Quorum vs. Ethereum“. /r/ethereum; Voell, D. (2016). “Quorum Whitepaper“. Github, 22.11.2016. Katso myös kevyempi esitys Quorumista.

Toisaalta se, että JPMorganin oma ratkaisu ei onnistunut syrjäyttämään Bitcoinia, ei tarkoita sitä, että Bitcoin ja muut kryptovaluutat väistämättä epäonnistuvat ja romahtavat. Kaikki eivät koskaan onnistu kaikessa, ei välttämättä edes yksi maailman suurimmista pankeista. 56)Dominic Frisby huomauttaa The Guardian -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Bitcoinin kasvusta seuraavaa: “Tässä on paradoksi: mitä suuremmaksi [Bitcoin] kasvaa, sen suuremmaksi uhaksi se muodostuu [valtioille ja vakiintuille pankeille] ja sitä vaikeampi sitä on sulkea.”

Dimonin sanomiset mediassa

Dimonin sanomisiin tarttuivat Suomessa välittömästi ainakin Helsingin SanomatKauppalehti, Tekniikan maailmaMikrobitti, Tivi, Arvopaperi, MTV Uutiset ja Tekniikka & Talous. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen puolustajille ei palstatilaa Suomen valtamedioissa juurikaan annettu, mutta onneksi sentään Talouselämässä nostettiin esille myös osa Dimonin saamasta aiheellisesta kritiikistä. Suomalaisissa uutisvälineissä ei kuitenkaan löytynyt sen syvällisemmälle analyysille tilaa, mutta samaan ilmiöön voi törmätä myös laadukkaiden kansainvälisten talousmedioiden kohdalla.

Dimonin lausunnoista voi siis olla montaa mieltä. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään varsinaista syytä ylistää Bitcoinia taivaisiin. Bitcoin ja kryptovaluutat ovat jakaneet ja tulevat jatkossakin jakamaan ihmisten, sääntelijöiden ja eri toimijoiden mielipiteitä. Tärkeänä pidän kuitenkin hänen väitettään siitä, että Bitcoin ei ole oikeaa, lailliseksi tunnustettua valuuttaa. 57)Wikipedia: Legality of bitcoin by country or territory Onko siis niin, että Dimon pyörtäisi ainakin osan väitteistään, jos Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja säänneltäisiin ja valvottaisiin aiempaa tiukemmin? En osaa sanoa. Valtiovalta ei kuitenkaan ole Jeffrey Tuckerin sanoin juurikaan edesauttanut Bitcoinin ja muun kryptomaailman kehitystä.

Protokollaa ei voi säännellä, mutta ihmisten ja yritysten toimintaa voidaan. Voisiko Bitcoinista siis tulla jotain “todellista”, jos siihen liittyvää liiketoimintaa ja vaihtoa säänneltäisiin entistä tiukemmin? “Ehkäpä…”, Dimon voisi mahdollisesti todeta. Toisaalta tulee pitää mielessä, että valtiolla on sisäsyntyinen tarve kontrolloida kaikkea pankki- ja rahoitustoimintaa. Keskuspankkien pyrkimykset tutkia ja ymmärtää lohkoketjuteknologiaa eivät välttämättä ole täysin pyytettömiä, sillä ainakin Kiinan keskuspankki ja Englannin keskuspankki ovat varoitelleet kuluneina vuosina Bitcoinin vaaroista. Dimon on kieltämättä aivan oikeassa siinä, että valtioilla on tarve sekaantua rahataloutetaan ja nykyisen rahajärjestelmän olemassaolo edellyttää keskuspankkeja. 58)Rothbard, M. N. (2009). Mitä valtio on tehnyt rahallemme?. Talouden perusteet.

Tosiasiassa Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen valtavirtaistuminen kuitenkin edellyttää sitä, että niistä pitäisi tulla nykyistä laajemmin hyväksyttyjä maksuvälineitä. Tämä merkitsee samalla sitä, että kryptovaluuttaekosysteemien eri toimijoita tullaan sääntelemään ja valvomaan entistä tarkemmin. Syyskuun aikaiset tapahtumat osoittavat kuitenkin selvästi sen, että lisääntyvän ulkopuolisen sääntely koetaan tällä hetkellä kryptovaluuttamarkkinoilla pikemminkin uhkana kuin mahdollisuutena. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt Bitcoinia tulemasta epäsuorasti osaksi perinteisiä arvopaperimarkkinoita: muun muassa ruotsalaisen XBT-arvopaperin (ETN) ja amerikkalaisten Winklevossin veljesten kaavaileman Bitcoin-ETF:n avulla myös perinteiset sijoittajat voivat niin halutessaan laajentaa omaisuusluokkien välistä hajautustaan. 59)Helms, K. (2017) “Bitcoin ETN Crosses $100 Million After Unprecedented Demand From Investors, Partners With Xapo“. Bitcoin.com, 15.6.2017.

Finanssiyritykset ovat kiinnostuneita nimenomaan lohkoketjuteknologiasta. 60)Kaikki lohkoketjuhankkeethaan eivät välttämättä onnistu. Samalla voidaanko hyvin kysyä, hyväksyisikö aiempaa suurempi osa finanssitoimijoista kryptovaluutat osaksi jokapäiväistä talouttamme, mikäli niiden asema “paranisi” lainsäätäjien ja valvojien yhteisten toimien seurauksena? Kryptovaluuttojen ympärillä tapahtuneet erinäiset ilmiöt, kuten viime kesäkuussa ilmennyt DAOn “hakkerointi”, tänä keväänä koetut Etelä-Korean kryptopörssien ongelmat ja WannaCry-haittaohjelman ympärillä käyty vilkas keskustelu, ovat lisäksi herättäneet kiivasta keskustelua sääntelyn valvonnan tarpeellisuudesta. Ei ole myöskään mitään syytä unohtaa vuoden 2014 alkupuolella tapahtunutta japanilaisen Mt. Goxin -kryptopörssin romahdusta. 61)Wong, J. I. (2017). “Bitcoin’s soaring price means bankrupt Mt. Gox may soon be able to pay its creditors“. Quartz, 13.6.2017. Kaikista hienouksista tietämättömän kryptosijoittajan sijoittajansuoja on lähes olematon, sillä kovin harva vieläkään käyttää esimerkiksi omaa henkilökohtaista Bitcoin-lompakkoa tai jotain muuta omassa hallussaan olevaa kryptovaluuttojen säilytystapaa. 62)Dillinger, R. (2017). “If I’d Known What We Were Starting“. LinkedIn Pulse, 20.9.2017; Linja-aho, V. (2013). “Näin bittirahani varastettiin“. Mikro PC/2013.

Dimon ei tietenkään ole huolinensa yksin. Minäkin olen tietysti huolissani siitä, että jotkut ihmiset voivat menettää rahansa huonojen päätösten, epärehelliten toimijoiden ja epävarmuuden vuoksi. Kryptovaluuttamarkkinoiden voimakas kasvu ja kehitys on vuosien varrella herättänyt syystäkin huolta eri maiden finanssivalvojien keskuudessa. 63)Guadamuz, A. & Marsden, C. (2015). “Blockchains and Bitcoin: Regulatory responses to cryptocurrencies“. First Monday 20(12).

Kiinalaisviranomaisten viimeaikaiset toimet ovat vain jäävuoren huippu, sillä Kinnan lisäksi myös muun muassa Hong KonginIso-Britannian ja Viron finanssivalvontaviranomaiset ovat julkaisseet tänä syksynä lukuisia ICO-rahoitusta koskevia varoituksia. Saksalaisessa Handelsblatt-lehdessä Saksan keskuspankin johtokunnan jäsen Carl-Ludwig Thielen varoitteli ihmisiä Bitcoinista vastikään huhtikuussa. Myös Yhdysvaltain valvontaviranomaiset ovat vuosien varrella antaneet lukuisia Bitcoinia ja niillä suoritettavia rahoitustoimenpiteitä koskevia lausuntoja. 64)Liimatainen, K. & Vartiainen, N. (2017). “Bitcoin ei ole enää libertaarinörttien näpertelyä – maailmassa on jo satoja miljonäärejä, joiden varat ovat kiinni vaihtoehtoisissa valuutoissa“. Helsingin Sanomat, 15.8.2017; ks. Mourdoukoutas, P. (2017). “The SEC Ruling Should Be Positive, Not Negative For Bitcoin, Ethereum And Litecoin“. Forbes, 26.7.2017. ICO-kuplan vaaroista ovat julkisuudessa varoitelleet muun muassa jo edellä mainittu Vitalik Buterin ja Pantera Capitalin Dan Morehead.

Brittitoimittaja Dominic Frisby tiivistää The Guardianin -verkkolehdessä julkaistussa artikkelissaan kryptovaluuttojen tulevaisuudennäkymät seuraavasti:

“Jos Bitcoin katoaisi, se olisi jo kadonnut. Se on täällä jäädäkseen, vaikka se ei todennäköisesti korvaa Yhdysvaltain dollarin asemaa. Pikemminkin olemme matkalla aikaan, jossa useat yksityiset ja julkiset valuutat elävät rinta rinnan. Kryptovaluuttoja on jo tuhansittain, joista kukin on suunniteltu eri tarkoitusta varten. Muutaman vuoden kuluttua, kuten meillä on erilaisia sovelluksia puhelimissamme, niin meillä on erilaisia ‘lompakoita’ eri valuutoille. Yhtä [lompakkoa] käytämme tippeihin (dogecoin), toista yksityisiin siirtoihin (Monero, Zcash), kolmatta nopeisiin tapahtumiin ja niin edelleen. Tämä on melko hayekilaista.” 65)Minäkään en nyt heti usko siihen, että kryptovaluutat välittömästi kyseenalaistaisivat kaikkien keskuspankkien liikkeeseenlaskemien fiat-valuuttojen olemassaolon. Viitteitä tähän suuntaan on kuitenkin selvästi olemassa. Kryptotalous ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan jakautuu lukuisiin pienempiin ja suurempiin kehittäjäyhteisöihin. Osa kryptovaluutoista, esimerkiksi kryptovaluutta/sovelluskehitysalusta Ethereum, on ilmeisen vahvasti kehittäjälähtöinen. Lukemattomien ICOjen ja rahake-/”kuponki”/polettilanseerausten myötä kryptotalous muuttuu kaiken aikaa, mutta samalla näkyy entistä enemmän lukuisilla eri tasoilla tapahtuvaa erikoistumista, erilaistamista ja eriytymistä. Esimerkiksi Ethereum-kryptovaluutan kysyntä on ollut kasvamaan päin lukemattomien ICOjen myötä ja uudet rahakkeet. 66)JPMorgan tekee yhteistyötä myös Zcashin kehittäjien kanssa.

Seuraavaksi seuraa seuraavaa

Huhuja, arvailuja ja kaikenlaisia muita hupijuttuja Bitcoinin ennenaikaisesta kuolemasta, Bitcoinin tuhosta ja Bitcoinin huijausmaisesta luonteesta on levitelty ahkerasti jo vuosia. Bitcoin on lyhyen historiansa aikana julistettu kuolleeksi jo ainakin yli 160 kertaa. Jokaikinen kerta huhuilijat ovat saaneet syödä karvasta kalkkia – Bitcoin ei ole kuollut kertaakaan elinaikaan. Sen vielä varsin lyhyen matkan varrelle on osunut jos jonkinlaisia enemmän tai vähemmän vakavia esteitä ja katastrofeja. 67)Mt. Goxin romahdus oli hyvä osoitus siitä, mitä voi pahimmillaan sattua, jos Bitconit ja muut virtuaalivaluutat eivät ole omassa hallussa, vaan “luotettavan” vastapuolen kirjoissa ja kansissa. Nick Szabo varoitti tästä asiasta jo 2000-luvun alussa. Bitcoin kuitenkin erottuu edukseen suhteessa muihin saatavilla oleviin kryptovaluuttoihin. Kuten Seeking Alpha -verkkopalveluun kirjoittamassaan artikkelissa Richard Bauer toteaa:

Kuka tahansa voi ladata oman kopion Bitcoin-lohkoketjusta. Aivan. Sinulla on omalla tietokoneellasi tilikirja, josta voit todeta jokaisen koskaan tappahtuneen Bitcoin-transaktion. Voit myös ladata avoimen lähdekoodin kopion ohjelmasta, joka pyörittää Bitcoin-lohkoketjua. Voidaan toki kysyä, onko Bitcoin nykypäivän tulppaanikuume, mutta en usko, että sen nimeäminen huijaukseksi on oikein.

Milloin Bitcoin ei ole voinut olla minkäänlaista valuuttaa, milloin Bitcoin on täysin epäonnistunut valuuttana, milloin Bitcoin on romahtanut, milloin Bitcoin on tuomittu epäonnistumaan, milloin kupla on puhjennut, milloin Bitcoin on julistettu kultiksi, milloin Bitcoinista olisi pitänyt muuttua “digituhkaksi”, milloin Bitcoin on kohdannut viikatemiehen ja milloin Bitcoin on julistettu vitsiksi – vuosien varrelle on mahtunut iso joukko naljailijoita ja tarinaniskijöitä. Epäilijöitä riittää, sillä vastaavaanlaista digiajan “valuuttakokeilua” ei ole koskaan aiemmin tehty.

Kirjoitin vuonna 2014 Mt. Goxin tapahtumiin liittyen Nordnet-blogissa julkaistussa artikkelissa seuraavasti:

Bitcoin-ekosysteemin seuraavan sukupolven osaavat ja innokkaat yrittäjät ovat kuitenkin jo liikkeellä, joten kaikkiin väitteisiin bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kuolemasta on syytä suhtautua suurella varauksella.

Finanssiala vastustaa, arvostelee ja haukkuu Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja pääasiassa kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että finanssialalla ei välttämättä edes kovinkaan syvällisesti ymmärretä Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja. Vastustaminen perustuu ikävään tuntemukseen siitä, että tässä on jokin pahasti pielessä; kryptovaluuttojen arvostus on väärässä, ne ovat jollain tavoin muuten vaan epäilyttäviä tai ne eivät yksinkertaisesti voi jostain eriskummallisesta syystä toimia. Järjestäytynyt rikollisuus, huume- ja asekauppa, rahanpesu, terrorismi ja kaikenlainen muu rikollisuus ilmenee usein myös tässä yhteydessä. 68)Reisenwitz, C. (2014). “Why Are Bitcoiners Going to Jail for Money Laundering While Big Banks Walk?“. Motherboard, 3.2.2014; Eklund, V. (2016). “Näin suomalaisnörtistä tuli jättimäisen nettihuumekaupan puuhamies – huumeet tölkeissä, salakuljetus perheen purjeveneellä“. MTV Uutiset, 8.12.2016; Redman, J. (2017). “Research Says Claims of Terrorism Financed With Bitcoin Are Exaggerated“. Bitcoin.com, 10.3.2017; Manheim, D., Johnston, P., Baron, J. & Dion-Schwarz, C. (2017). “Are Terrorists Using Cryptocurrencies?“. Foreign Affairs, 21.4.2017; Torson, O. D. (2017). “That thing about bitcoin, crypto currencies and money laundering“. Medium, 15.5.2017; Maxey, L. (2017). “Terror Finance in the Age of Bitcoin“. The Cipher Brief, 11.6.2017; Keidar, R. (2017). “The key to overcoming the AML challenge in crypto-currency“. Brave New Coin, 28.7.2017; Inman, P. (2017). “Why bitcoin and its digital cousins are under increasing scrutiny“. The Guardian, 31.7.2017; Choudhury, S. R. (2017). “It’s a very good time to be a money launderer, and you can thank cryptocurrencies”. CNBC, 4.8.2017. Erilaista enemmän ja vähemmän vakavaa finanssialan esittämää kritiikkiä on Internet pullollaan.

Toinen syy saattaa olla se, että Bitcoin ja kryptovaluutat nähdään aitona uhkana tällä hetkellä vallitsevalle tilanteelle ja valtarakenteille. Syyskuun alussa Kiinan viranomaiset ilmoittivat toistaiseksi kieltävänsä niin sanotun ICO-rahoituksen eli kryptojoukkorahoituksen. Myöhemmin Kiinan viranomaiset ilmoittivat kieltävänsä kryptovaluuttapörssit kokonaan. Ainakin jotkut Kiinan kryptovaluuttamarkkinoita seuraavista ovat epäilleet tilanteen olevan tilapäinen; kryptovaluuttapörssit ja ICO:t palaavat kuvioihin, kun kiinalaiset ovat päättäneet, miten niitä tulisi tarkemmin ottaen säännellä ja valvoa. Varmaa on kuitenkin se, että ainakin osa kiinalaisista kryptovaluuttapörsseistä on saanut toimintaohjeet toimintansa alasajamiseksi ja lopettamiseksi. 69)Kiinalaisviranomaisten Bitcoinin vastaiset toimenpiteet vaikuttavat viimeisten tietojen valossa hyvin laajoilta, sillä myös Bitcoinin kanssa tekemisissä olevien liikemiesten liikkumista ja toimintaa halutaan rajoittaa.

Mikä siis on Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen tulevaisuus? Bitcoin on useimpien kryptovaluuttojen tavoin George Selginin mukaan synteettistä hyödykerahaa, mutta kaikkia rahalle ominaisia tunnusmerkkejä se ei välttämättä täytä. Oli Bitcoin rahaa tai ei, sillä on kuitenkin rahan kaltaisia ominaisuuksia. 70)Redman, J. (2015). “Konrad S. Graf: ‘Bitcoin Is Among The Greatest Inventions In History’”. Bitcoin.com, 15.11.2015. Bitcoinin vaihtokurssi tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin sahaamaan muiden kryptovaluuttojen tavoin edestakaisin, mutta kuten todettua, kryptovaluutat ovat jo täällä. Yhden kryptovaluutan – oli se sitten Bitcoin, Litecoin tai jokin muu – mahdollinen romahdus (ja/tai katoaminen) on osa anarkistista ja jatkuvasti muuttuvaa kryptotaloutta. Kryptotalouden synty osoittaa sen, että uudenlaisille (finanssi)palveluille on kysyntää. Se, kuka uusia (finanssi)palveluita käyttää ja miten ne toteutetaan, on melkein yhtä tärkeää kuin se, kuka ne lopulta tarjoaa.

Johtopäätökset

Jamie Dimonin tunnustaa lohkoketjuteknologian mahdollisuudet, mutta ei pidä Bitcoinista (tai muista “epäilyttävistä” kryptovaluutoista). Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat hänestä mitä ilmeisimmin uhka pankkitoiminnalle (ja valtioille), joten niiden kritiikki on hänen ja muiden hänen kaltaistensa näkökulmasta täysin perusteltua. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen arvostelu ja kaikenlainen epäily on nykyisin kuin osa finanssialan ihmisten puheenpartta, joten tästä Dimonia ei voi yksinään syyttää. 71)Huomaa kuitenkin myös se, että Bitcoin-kehittäjien joukosta on kuulunut epäilyksen ääniä. Esim. Bitcoin Declared An “Inescapable Failure” Osa finanssialan ihmisistä verhoaa kritiikkinsä esimerkiksi Bitcoin volatiliteettiin, mutta uskoo kuitenkin vakaasti itse teknologiaan eli lohkoketjuun (blockchain) ja hajautettuun tilikirjaan (distributed ledger technology).

Dimon ei ole tyhmä, pahantahtoinen tai ilkeä. Hän toimii oman yrityksensä ja vakiintuneen finanssialan hyväksi kritisoidessaan Bitcoinia ja muita “epäilyttäviä” kryptovaluuttoja. Jos Dimon vakaavasti uskoisi Bitcoinin olevan täydellistä huijausta, hän olisi luonnollisesti kehottanut myymään Bitcoinia mahdollisimman paljon lyhyesti. Tätä voi hyvin kutsua hyvesignaloinniksi, joss Dimon viestittää “edullisesti” muille näkemyksiään asioista. 72)Se, että uskooko Dimon oikeasti siihen, että Bitcoin on huijausta, jäänee ikuiseksi mysteeriksi. Toisaalta tämä on epäolennaista, sillä vaikutusvaltaisen pankkiirien sanomisista kirjoitettaisiin ja uutisoitaisiin muutenkin.

JPMorganin pääjohtajan lausunnot hämmensivät todennäköisesti monia, koska onhan Dimon eräs tunnetuimmista ja menestyksekkäimmistä pitkän linjan jenkkipankkiireista. Minä en saanut kovinkaan paljon uutta irti Dimonin lausunnoista, joten jätän ne kuitenkin jossain määrin omaan arvoonsa. JPMorganin osakkeenomistajana haluan uskoa siihen, että Dimon on palkannut ympärilleen sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät kryptovaluuttojen nousun ja lohkoketjuteknologian merkityksen.

Toivottavasti finanssialan yritykset eivät liikaa hämmenny Dimonin huuteluista, vaan jatkavat Bitcoinin, lohkoketjuteknologian ja kryptotalouden tutkimusta ja niihin liittyvien uusien ratkaisujen ja palveluiden nopeaa kehittämistä. Bitcoinin ovat suunnitelleet ja sitä ovat kehittäneet erehtyväiset ihmiset, mutta sen tekninen toiminta perustuu kaikkien vapaasti tutustuttavissa olevaan protokollaan. Kryptovaluuttojen ympärille on syntynyt vajaassa vuosikymmenessä niin elinvoimainen yhteisö, että sen luovuutta ei voi oikeastaan kukaan varsinaisesti rajoittaa. 73)Bitcoin-piireissä on vuosien varrella käyty kiivasta keskustelua jos jonkinlaisista aiheista. Myös ns. forkeja on tapahtunut, joista näkyvin oli Bitcoinin jakautuminen Bitcoiniksi ja Bitcoin Cashiksi.  Ludwig von Mises on tiivistänyt yksilönvapauden ja luovuuden suhteen seuraavasti:

Yksilönvapauden olemus on mahdollisuus poiketa perinteisistä ajattelu- ja toimintatavoista. 74)von Mises, L. (2007 [1957]). Theory and History: An Interpretation of Social and Economic EvolutionAuburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Tähän mennessä Bitcoin on ollut valtava menestys, mutta se, kuinka kauan Bitcoinin menestys jatkuu, jää lopulta Bitcoinin käyttäjien itsensä ratkaistavaksi. Tulevaisuudessa valtioilla ja valvojilla on mitä oletettavammin entistä enemmän kannustimia vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kryptotalous kehittyy.

Tämä kirjoitus on parasta päättää Aaron Brownin tyhjentävään toteamukseen:

Voidaan varmuudella sanoa, että [voittajia] eivät ole ne rahoitusalan yritykset, jotka irtisanovat Bitcoiniin vakavasti suhtautuvat työntekijänsä ja pilkkaavat asiakkaita, jotka eivät jää odottelemaan sitä, että JPMorgan huomioisi heidän pulmasta.

Viime lauantaina nimimerkki I am Nomad kiinnitti Twitterissä huomiota JPMorgan Chase -konserniin kuuluvan J.P. Morgan Securities -sijoituspalveluyhtiön kaupankäyntiin Tukholman pörssiin listatulla XBT-arvopaperituotteella. 75)XBT on niin sanottu ETN-tuote, jonka kohde-etuutena on Bitcoin. XBT-tuotteen on luonut yksityinen ruotsalainen XBT Provider AB. Kyse oli kuitenkin mitä todennäköisimmin täysin tavanomaisista, omien asiakkaiden lukuun tehdyistä arvopaperikaupoista tai asiakkaiden itsensä suoraan tekemistä toimeksiannoista. Oli miten oli, kaikki JP Morganin sijoituspalveluasiakkaat eivät näytä ottaneen Dimonin pelotteluja kovinkaan vakavasti. ZeroHedgessä julkaistussa artikkelissa kysytään aiheellisesti: Miksi J.P. Morgan Securities sallii asiakkaidensa käyvän kauppaa sellaisilla kolmannen osapuolen liikkeeseenlaskemilla arvopaperituotteilla, joiden kohde-etuuden finanssikonsernin pääjohtaja väittää olevan huijausta ja “räjähtävän lopulta taivaan tuuliin”? 76)techie.malkit (2017). “Jamie Dimon: Bitcoin Is a ‘Fraud‘”. Steemit, 14.7.2017.

J.P. Morgan Securitiesin asiakkaiden tekemistä arvopaperikaupoista kirjoitettiin myös lukuisia valeuutisia ja kuvakaappauksia levitettiin ahkerasti muun muassa Twitterissä. Osassa näistä jutuista nostettiin esille se, että arvopaperikaupat ovat tapahtuneet asiakkaiden lukuun, mutta valitettavan usein tämä seikka on tuotu esille vasta jossain jutun loppupuolella. Näiden juttujen mukaan Jamie Dimon olisi tarkoituksellisesti arvostellut Bitcoinia, jotta yhtiö voisi ostaa sitä edullisemmin (omaan taseeseensa). Tällaiset väitteet ovat täysin tuulesta temmattua spekulaatiota, jolla ei minusta juurikaan ole todellisuuspohjaa.

Päivitys (21.9.2017): Nyt Blockswater syyttää Jamie Dimonia markkinoiden väärinkäytöstä. 77)ZeroHedge (2017). “Jamie Dimon Faces Market Abuse Claim Over ‘False, Misleading” Bitcoin Comments’“. 21.9.2017; EUn MAR-asetus, Artikla 12 Valitus on City A.M. -verkkolehden tietojen mukaan tehty Ruotsin finanssivalvonnalle.

Tarkemmat tiedot: Minulla ei ole mitään henkilökohtaista Jamie Dimonia tai JPMorgania vastaan. Tässä yhteydessä kritisoin vain hänen Bitcoinia ja kryptotaloutta koskevia näkemyksiään. Olen JPMorganin ja useamman muun yhdysvaltalaispankin osakkeenomistaja.

Minulla on bitcoineja.

Kuvalähdefaster3ck via Foter.com / CC BY-NC-S

References[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *